Dog Dartbee

(šípky so psom)

 

Dog Dartbee(alebo šípky so psom) sú jednou z dištančných disciplín. Tzv. DogDartboard (terč) sa skladá zo sústredných kružníc vyznačených na zemi, ktoré pripomínajú klasický terč.

Priemery kružníc sú nasledovné:
1. (vonkajšia) kružnica - priemer 6,5 metrov
2. kružnica - priemer 4,5 metrov
3. kružnica - priemer 2,5 metrov
4. stred - priemer 50 cm

Štarová čiara je od stredu kružníc vzdialená 20 yardov(18,25m). Psovod má k dispozícii jeden tanier, ktorý hádže zo štartovej čiary. Hodnotia sa predné dve nohy psa v mieste dotyku so zemou po chytení disku. AK je každá noha v inej zóne, platí tá s nižším bodovým ohodnotením. Výnimku tvorí stred, kde stačí dotyk iba jednej nohy.

Bodové ohodnotenie jednotlivých zón je nasledujúce:
Disk chytený medzi 1. a 2. kružnicou (zóna 4) - 10 bodov.
Disk chytený medzi 2. a 3. kružnicou (zóna 3) - 30 bodov.
Disk chytený medzi 3. kružnicou a stredom (zóna 2) - 50 bodov.
Disk chytený v strede (zóna 1) - 100 bodov


Súťaží sa v skupinách vyraďovacím spôsobom. Každé kolo se skladá z troch sérií po troch hodoch. V prípade zhodného skóre majú dotyčné tímy rozstrel s jedným hodom až kým jeden z tímov nedosiahne vyššie skóre. Do semifinále postupuje 8 najlepších z kvalifikácie a do finále postupujú 4 najlepší zo semifinále.

 

My a Dog Dartbee

 

Dog Dartbee sme s Beginkou ešte neskúsili, ale videli sme naživo túto disciplínu. Takto sa človeku zdá, že to vôbec nieje ťažké, no zdanie klame. Je veľmi zložité hodiť disk tak, aby pes pri dopade po chytení disku dopadol do zóny, ktorá je bodovo najviac ohodnotená. Túto disciplínu si určite budeme chcieť vyskúšať, no pri mojom antitalente hádzať presne disky veľa bodov nezískame :D Ale za pokus nič nedáme.