TimeTrial (Skyhoundz)

(TimeTrial=časovka)

 

Ďalšia z dištančných disciplín je TimeTrial, resp. časovka. Ide vlastne o pretek na čas. Pri tejto disciplíne sa opäť používa len jeden disk. Vhodná plocha pre TimeTrial je rovné trávnaté ihrisko s rozmermi 40x60 yardov (36,5x55 metrov) bez prákažok. Pri TimeTrialy sú dve línie - štartovná a cielová, ktoré sú od seba vzdialené 20 yradov(18,25 metrov). Podstatou je dokončiť dva úspešné 20 yardové hody v čo najkratšej dobe. Na každý úspešný hod má tím len jednu minútu. Za úspešný hod sa považuje ten, ktorý pes chytí za hranicou 20 yardov. Tím musí predviesť dva úspešné hody, aby mohol byť klasifikovaný. Čas sa zastaví v momente, kedy pes s diskom prekročí štartovaciu/cielovú hranicu po dokončení dvoch úspešných hodov. V prípade, že pes pustí disk pred štartovacou/cielovou hranicou, môže priniesť disk psovod, čas sa v takom prípade zastaví po prekročení štartovacej/cielovej hranice psovodom. Víťazí tím, ktorý predviedol dva úspešné hody v najkratšom čase. V prípade, že na prvom, druhom alebo treťom mieste sú tími so zhodnými časmi nasleduje rostrel v podobe ďalšieho kola TimeTrialu až kým jeden z tímov nedosiahne lepší čas. Rozhodcovia povolia psom oddych podľa potreby.

 

Paralelný TimeTrial

 

Kvalifikačné kolo prebieha rovnako ako pri Klasickom TimeTriale. 16 najlepších tímov postupuje do ďalších vyraďovacích kôl. Pri vyraďovacích kolách je plocha rozdelená na dve rovnaké časti, ktoré sú oddelené napr. páskou. Pre ďalšie kolá sú tímy dané do dvojíc podľa časov z kvalifikácie(1. a 16., 2. a 15., atď.). Tuto sa už nemeria čas. Vyhráva ten tím, ktorý skôr dokončí dva úspešné 20 yardové hody. Tímy štartujú na povel rozhodcu(3,2,1, štart). Ak niektorí z tímov naruší pokus vo vedľajšej dráhe,napr. vbehnutím psa za deliacu pásku alebo chybne hodeným diskom, prichádza k diskvalifikácii tímu a do ďalších bojov postupuje súper. Po semifinálových behoch sa stretnú vyradené tímy v boji o 3.miesto. Vo finále sa beží na dva víťazné behy. Po každom behu sa menia dráhy. Účastníci štvrťfinále, ktorý nepostúpili do semifinále obsadia 5.-8. miesto podľa časov z kvalifikácie. Účastníci osemfinále, ktorý nepostúpili do štvrťfinále obsadia 9.-16. miesto podľa časov z kvalifikácie

 

My a TimeTrial

O TimeTriale sme sa dozvedeli len nedávno a teda nemali sme ešte tú česť si ho vyskúšať a ani ho naživo vidieť. Táto dištančná disciplína náš však veľmi zaujala a určite si ju čoskoro vyskúšame pri tréningu a pokiaľ nám pôjde tak určite aj počas nejakej súťaže. Aj táto disciplína je náročná na hody, keďže treba hodiť čo najbližšie za hranicu 20 yardov, aby sa psík s tanierom mohol čo najskôr vrátiť a teda dosiahnuť dobrý čas.